Team of "Klio", T. E. (2020). From the Editors. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, 55, 3–6. https://doi.org/10.12775/KLIO.2020.033