Kłodziński, K. (2020). Praetorian Prefects of Emperor Commodus. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, 55, 65–106. https://doi.org/10.12775/KLIO.2020.036