Falkowski, T. (2020). The Physics of History Braudel and the concept of event. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, 55, 31–64. https://doi.org/10.12775/KLIO.2020.035