Kluczek, A. A. (2021). The ruler in the "citizen’s garb" or the image of dynasts in Trajan Decius’s coinage (249–251). Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, 58(2), 43–66. https://doi.org/10.12775/KLIO.2021.012