Ziober, A. (2020). Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania oskarżeń o czary w Wielkim Księstwie Litewskim w XVII stuleciu. Przyczynek do badań. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, 53(2), 133–150. https://doi.org/10.12775/KLIO.2020.022