Pękacka-Falkowska, K., & Siek, B. (2020). Gdańska ordynacja dla fizyków miejskich z 1661 roku. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, 56(4), 137–168. https://doi.org/10.12775/KLIO.2020.064