Wydziałkowska, P. M. (2020). Zagraniczne podróże Polek w epoce oświecenia. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, 56(4), 199–206. https://doi.org/10.12775/KLIO.2020.067