Ryś, J. W. (2020). Szkoła Podchorązych w Łobzowie (1918-1919). Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, 56(4), 111–136. https://doi.org/10.12775/KLIO.2020.063