Duży, W. (2020). „Oświecenie nieoświecone. Poza normą i modą”, Warszawa, 27–28 listopada 2019 r. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, 52(1), 205–210. https://doi.org/10.12775/KLIO.2020.015