Bartoszewicz, A. M. (2020). Migracje w późnośredniowiecznych miastach polskich w świetle źródeł dotyczących dziedziczenia majątku. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, 52(1), 31–46. https://doi.org/10.12775/KLIO.2020.002