Wołoszyn, A. (2019). Rosyjski korpus posiłkowy (auksyliarny) na służbie Augusta II w Rzeczypospolitej i Saksonii. Nowe spojrzenie na sasko-polsko-rosyjską współpracę polityczno-militarną w czasie wielkiej wojny północnej. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, 51(4), 155–172. https://doi.org/10.12775/KLIO.2019.041