Jakuboszczak, A. K., & Roszak, S. (2020). Hrabina Louise Charlotte Schwerin (1684-1732) i Regina Salomea z Rusieckich Pilsztynowa (1718-po 1763) - w poszukiwaniu nowej ojczyzny i miejsca w społeczeństwie. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, 52(1), 111–130. https://doi.org/10.12775/KLIO.2020.006