Kempa, T. (2020). Henryk Lulewicz (22 IV 1950 – 21 V 2019) in memoriam. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, 52(1), 211–215. https://doi.org/10.12775/KLIO.2020.016