Faszcza, M. N. (2020). The Face of Battle ponad 40 lat później, czyli kilka uwag na marginesie wydania polskiego przekładu dzieła Johna Keegana. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, 53(2), 259–274. https://doi.org/10.12775/KLIO.2020.029