Dygdała, J. (2020). Katarzyna Kuras, Dwór królowej Marii Leszczyńskiej. Ludzie, pieniądze i wpływy, Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”, Kraków 2018, ss. 337. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, 52(1), 157–163. https://doi.org/10.12775/KLIO.2020.010