Stobiecki, R. (2019). Środowisko polskich historyków – emigrantów po II wojnie światowej jako wspólnota wartości. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, 51(4), 7–20. https://doi.org/10.12775/KLIO.2019.034