Krasnodębski, J. (2019). Sprawozdanie z Międzynarodowej Letniej Szkoły „Rosyjsko-polskie punkty styczne i paralele historyczne”. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, 51(4), 237–241. https://doi.org/10.12775/KLIO.2019.050