Hajdrych, Łukasz. (2020). Procesy o czary przed sądem wójtowskim miasta Żerkowa w pierwszej połowie XVIII wieku. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, 53(2), 247–258. https://doi.org/10.12775/KLIO.2020.028