Pawlak, M. (2019). Izdebski A., Średniowieczni Rzymianie i Przyproda. Interdyscyplinarna historia środowiskowa. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, 51(4), 223–232. https://doi.org/10.12775/KLIO.2019.048