Karczewska, J. D. (2021). Lokacje miast w dobrach prywatnych na Krajnie w średniowieczu (do końca XV wieku). Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, 59(3), 55–80. https://doi.org/10.12775/KLIO.202.022