Liwerska, A. (2020). Inskrypcja Apellasa jako źródło poznania charakteru opieki nad pacjentem w asklepiejonie epidauryjskim w II w. n.e. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, 52(1), 3–30. https://doi.org/10.12775/KLIO.2020.001