Zielecka-Mikołajczyk, W. (2019). Próby integracji prawosławnej społeczności diecezji przemyskiej wokół obrony prawosławia w l. 1596-1610. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, 51(4), 65–84. https://doi.org/10.12775/KLIO.2019.037