Wichert, W. (2019). Golgota kobiet. Relacje więźniarek Ravensbrück i innych obozów koncentracyjnych ze zbiorów Polskiego Instytutu Źródłowego w Lund, wstęp i wybór dokumentów Zbigniew Stanuch, IPN Szczecin, Szczecin – Warszawa 2018, 160 ss. + płyta CD. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, 51(4), 196–204. https://doi.org/10.12775/KLIO.2019.044