Łyczak, B. (2020). Złotnicy głogowscy, członkowie cechu we Wschowie. Z dziejów gospodarczych i religijnych pogranicza śląsko-wielkopolskiego na przełomie XVII i XVIII wieku. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, 52(1), 47–58. https://doi.org/10.12775/KLIO.2020.003