Sawicki, M. (2020). Znaczenie polityczno-militarne Würzburga i innych państw Rzeszy Niemieckiej w początkach wojny o sukcesję hiszpańską w oczach dyplomacji francuskiej. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, 52(1), 89–110. https://doi.org/10.12775/KLIO.2020.005