Frąś, M. (2019). Mateusz Wyżga, Urzędnicy miejscy Bochni do 1772 roku, Spisy urzędników miejskich z obszaru dawnej Rzeczpospolitej, Śląska i Pomorza Zachodniego, t. 3: Małopolska, z. 4 Bochnia, Toruń 2018, ss. 242. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, 49(2), 183–190. https://doi.org/10.12775/KLIO.2019.019