Gołębiewska, J. (2019). Odzyskanie niepodległości w Płocku opisane w pamiętniku działaczki społecznej, publicystki i regionalistki Marii Macieszyny. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, 50(3), 59–81. https://doi.org/10.12775/KLIO.2019.026