Pękacka-Falkowska, K. (2018). Instrumenty chirurgiczno-anatomiczne i rytownicze gdańskiego lekarza Christopha Gottwalda (1636–1700). Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, 46(3), 157–183. https://doi.org/10.12775/KLIO.2018.037