Piórkowska, J. (2018). Londyńska reduta. Władysław Raczkiewicz (1885-1947), t.1, red. Jarosław Kłaczkow, Mirosław Golon, Krzysztof Kania, Zbigniew Girzyński, Toruń 2017 ss. 334, Londyńska reduta. Prezydenci RP na uchodźstwie i działalność polskiej emigracji niepodległościowej,. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, 45(2), 161–170. https://doi.org/10.12775/KLIO.2018.027