Kucharski, A. (2018). Poza światem tradycyjnego Grand Tour. Wczesnonowożytne podróże po Europie Północnej i Środkowej. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, 45(2), 117–130. https://doi.org/10.12775/KLIO.2018.022