Ładoń, T. (2018). Rozwój kariery politycznej Lucjusza Korneliusza Sulli w latach dziewięćdziesiątych I wieku przed Chr. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, 47(4), 9–27. https://doi.org/10.12775/KLIO.2018.047