Benyskiewicz, K. (2019). Wyprawa Bolesława Chrobrego i Światopełka na Kijów w ruskiej tradycji historiograficznej (XIV–XVI wiek). Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, 48(1), 17–40. https://doi.org/10.12775/KLIO.2019.002