Nieznanowska, J. (2018). Sprawozdanie z konferecji "Wczesnonowożytna medycyna, historia naturalna i filozofia przyrody (XVI-XVIII): miejsca spotkania, miejsca konfliktu", Poznań, 7-8 XII 2017 roku. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, 43(4), 177–183. https://doi.org/10.12775/KLIO.2017.053