Kłodziński, K. (2018). August i Rzym: pamięć, rytuały i praktyki życia codziennego. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, 43(4), 149–156. https://doi.org/10.12775/KLIO.2017.049