Wołos, M., & Klimczyk, E. (2018). Jak to strzelcy Nabokowom Kacice rekwirowali, czyli o makrohistorii odzwieciedlonej w mikrohistorii. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, 43(4), 85–105. https://doi.org/10.12775/KLIO.2017.046