Kamieński, A. (2018). Kulisy kapitulacji wielkopolskie pospolitego ruszenia pod Ujściem w 1655 roku. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, 43(4), 47–68. https://doi.org/10.12775/KLIO.2017.044