Wydziałkowska, P. M. (2018). Sprawozdanie z ogólnopolskiej, interdyscyplinarnej konferencji naukowej ,,Bezczas: stałość, skostniałość, tradycja’’, Lublin, 9-11 IV 2018 roku. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, 45(2), 171–175. https://doi.org/10.12775/KLIO.2018.028