Kułacz, S. (2019). Uwagi na temat służby Stanisława Maczka w armii austro-węgierskiej. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, 48(1), 89–104. https://doi.org/10.12775/KLIO.2019.005