Burdzy, D. (2018). Szlachta w Sandomierzu w XVI i na początku XVII wieku. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, 42(3), 31–56. https://doi.org/10.12775/KLIO.2017.027