Olszaniec, S. (2018). Recenzja książki: Stanisław Adamiak Carthage, Constantinople and Rome: Imperial and Papal Interventions in the Life of the Church in Byzantine Africa (533 – 698), Gregorian & Biblical Press, Roma 2016 (Miscellanea Historiae Pontificae, vol 68), ss. 192,. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, 44(1), 185–190. https://doi.org/10.12775/KLIO.2018.011