Zielecka-Mikołajczyk, W. (2018). The Activity of the Orthodox Nobility from the Eparchy of Przemyśl on Behalf of the Orthodox Church in the 17th Century. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, 44(1), 41–55. https://doi.org/10.12775/KLIO.2018.003