Małysiak, J. (2018). Sąd który przerażał i jego nieustępliwy Sędzia. Eschatologia strachu w kazaniach karmelitańskich Klemensa od Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny i Serapiona Kociełkowicza. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, 45(2), 21–36. https://doi.org/10.12775/KLIO.2018.017