Marchlewicz, K. (2017). Paweł Hamera, Wielki Głód w Irlandii 1845–1852 w świetle prasy angielskiej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2016, ss. 300, ryc. 111. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, 41(2), 155–160. https://doi.org/10.12775/KLIO.2017.021