Kłusek, M. (2017). Nadzwyczajny podatek od wzbogacenia wojennego wynikającego ze zobowiązań prywatnoprawnych i publicznych powstałych przed 1 września 1939 roku. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, 41(2), 99–124. https://doi.org/10.12775/KLIO.2017.018