Czuguj, T. (2017). Ksiażę Roman Mścisławowicz w rusko-polskich stosunkach z drugiej połowy XII wieku. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, 41(2), 31–52. https://doi.org/10.12775/KLIO.2017.015