Fic, A., & Wojdon, J. (2017). Obraz historii Polski w narracjach dolnośląskich maturzystów. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, 41(2), 13–29. https://doi.org/10.12775/KLIO.2017.014