Gołaszewska-Rusinowska, D. M. (2018). Sprawozdanie z III Kongresu Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski, Kraków, 11-14 X 2017 roku. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, 43(4), 167–173. https://doi.org/10.12775/KLIO.2017.051