Sińczak, T. (2017). Sprawozdanie z IV Międzynarodowego Kongresu Azjatyckiego, Toruń, 17–19 V 2017 roku. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, 40(1), 187–193. https://doi.org/10.12775/KLIO.2017.012