Mróz, S. (2017). Maciej Matwijów, Mieczysław Gębarowicz (1893–1984). Uczony i opiekun narodowych dóbr kultury, Warszawa 2013, ss. 543. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, 40(1), 178–185. https://doi.org/10.12775/KLIO.2017.011