Pieńkowski, M. (2017). Diariusze sejmu koronacyjnego Zygmunta III Wazy 1587/1588 roku, wyd. Irena Kaniewska, Kraków 2016, Towarzystwo Wydawnicze „Historia Iagellonica”, ss. 98. Klio - Czasopismo Poświęcone Dziejom Polski I Powszechnym, 40(1), 155–163. https://doi.org/10.12775/KLIO.2017.008